Nợ công Việt Nam lên đến đỉnh điểm, 210% GDP!

Nợ công Việt Nam lên đến đỉnh điểm, 210% GDP!
Click image for larger version Name: 1.jpg Views:    0 Size: 9.0 KB ID:  1000953
VBF-Người ta thường nói nợ ngập đầu, rất đúng cho Việt Nam lúc này. Nợ công đã chạm con số 210% GDP. Như vậy có nghĩa rằng TT Nguyễn Tấn Dũng cũng có nguyên nhân để lại cho người Việt trong nước một món nợ khổng lồ.

HANOI — Chính phủ Việt Nam mang nợ bao nhiêu?

Tính ra là nợ ngập đầu… tới 210% GDP.

Theo thống kê, cho thấy nợ của VN tăng nhanh nhất là trong năm 2015. Phải chăng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trước khi về vườn đã cho vay nợ táo bạo?

TS. Vũ Quang Việt trong bài viết “Nợ, trả nợ và khủng hoảng” trên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn ghi nhận những con số thực đang bị chính phủ CSVN phù phép.

Tác giả cho biết trong bài viết rằng nợ công sẽ bao gồm nợ của Chính phủ (bao gồm cả nợ doanh nghiệp do Chính phủ bảo lãnh) – mà Bộ Tài chính gọi là nợ công và nợ của DNNN. Số liệu tới năm 2015 dựa vào các nguồn chính thức. Số liệu năm 2016 chủ yếu dựa vào ước tính của tác giả.

Điều nguy hiểm là, nếu quôc doanh (doanh nghiệp nhà nước, DNNN) phá sản, chính phủ vẫn phải trả nợ cho quốc doanh.

TS. Vũ Quang Việt viết như sau:

“Số liệu tin cậy được cho thấy nợ chính phủ năm 2015 là 115 tỉ đô la Mỹ, bằng 59,5% GDP và ước tính nợ chính phủ năm 2016 lên tới ít nhất 131 tỉ đô la Mỹ, bằng 63,9% GDP. Nợ chính phủ tăng quá nhanh, ở mức gần 35% năm 2015.

Nợ của DNNN ở đây cho thấy toàn cảnh khoảng 3.200 doanh nghiệp với số nợ theo điều tra của TCTK năm 2014 là 4,9 triệu tỉ đồng (231 tỉ đô la Mỹ), gấp nhiều lần con số 1,5 triệu tỉ đồng mà Bộ Tài chính đưa ra chỉ cho một số tập đoàn và công ty lớn. Ước tính thêm cho thấy năm 2016, nợ của DNNN là 324 tỉ đô la Mỹ, bằng 158% GDP.

Như vậy, cộng cả nợ chính phủ và nợ DNNN sau khi trừ đi phần Chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là 431 tỉ đô la Mỹ, bằng 210% GDP….

…Nợ cao, lãi suất cao, khả năng trả nợ sẽ giảm. Kinh tế khó lòng mà phát triển mạnh, nếu không nói là có thể bị rơi vào khủng hoảng.”

Nợ công như thế, có phải cơ nguy là sẽ lệ thuộc Trung Quốc nhiều hơn?