550,000 việc làm ở California sẽ bị mất vì Mỹ-Mễ chiến tranh thương mại

550,000 việc làm ở California sẽ bị mất vì Mỹ-Mễ chiến tranh thương mại
Click image for larger version Name:   1.jpg Views:    0 Size: 12.4 KB ID: 999804

VBF-Cứ tưởng đuổi người Mễ bất hợp pháp về là sẽ khả quan cho kinh tế Mỹ. Nhiều khi ngược lại, Mỹ Mễ trục trặc quan hệ kinh tế sẽ gây thiệt hại không nhỏ. Nhất là với California, theo ước tính sẽ có 550 ngàn việc bị mất.

LOS ANGELES – Nếu Tổng Thống Donald Trump gây chiến thương mại với Mexico, tiểu bang California sẽ thê thảm.


Hình minh họa

Một cuộc nghiên cứu nói rằng, tiểu bang California có thể mất 3.25% việc làm.

Công ty tài chánh WalletHub sử dụng các dữ kiện chính phủ để lượng định về tương quan kinh tế mỗi tiểu bang đối với lưu lượng thương mại 600 tỷ đôla/năm với Mexico.

WalletHub ước tính rằng 1/33 việc làm tại Cali sẽ ảnh hưởng, tức là sấp xỉ 550,000 người có việc làm tại California liên hệ tới thương mại với Mexico.

Thủ đô D.C. sẽ thê thảm nhất, hi tính theo tỷ lệ việc làm: 6.9% việc làm ở thủ đô liên hệ thương mại với Mexico. Kế tiếp là Hawaii (4.2%) và New York (3.6%).

Tính chung, WalletHub nói rằng California đứng thứ 11 trong tất cả các tiểu bang về mức độ rủi ro kinh tế từ một cuộc chiến thương mại toàn diện.

Các nhà phân tích dựa rủi ro vào 5 yếu tố: việc làm, cộng với trị giá tỷ lệ xuất và nhập cảng.

Không chỉ về nông sản, khi trận chiến thương mại bùng nổ. Quan hệ 2 nước Mỹ-Mexico dính tới lượng lớn về năng lượng, hàng điện tử, máy gia dụng và xe hơi.

Như thế, California gặp rủi ro nào khi bùng nổ chiến tranh mậu dịch với Mexico?

– Nhập cảng trên tỷ lệ sản lượng: Đây là lĩnh vực yếu nhất của California. Hàng Mexico vào Cali tương đương 1.8% sản lượng tổng kinh doanh của Cali, rủi ro cao thứ 8 trong các tiểu bang.

Tiểu bang Michigan thiệt hại nhất (9.4% sản lượng), rồi tới Texas và Kentucky.

– Thị phần xuất cảng: các hãng California chở hàng sang Mexico trị giá 16.2% trên tổng lượng xuất cảng của tiểu bang, cao thứ 9 trong các tiểu bang.

Bị hại nhất sẽ là New Mexico (44% trên lượng xuất cảng), rồi tới Arizona và Texas.

– Tỷ lệ xuất cảng trên sản lượng: Hàng bán sang Mexico tương đương 1.08% sản lượng California, cao hàng thứ 15 trong các tiểu bang.

Texas sẽ thiệt hại nhất (5.8% sản lượng) rồi tới Arizona và Louisiana.

– Thị phần nhập cảng: Tàu Mexico chở sang California lượng hàng tương đương 11% mọi thứ nhập cảng vào Cali, thứ 15 cao nhất Mỹ. Bị hại nhất sẽ là Arizona (38.6% trên lượng nhập cảng), rồi tới Michigan và Texas.