Những ‘thành phố ma’ lớn nhất Trung Quốc Thi công vượt quá nhu cầu khiến Trung Quốc lâm vào tình trạng đầy rẫy “thành phố ma” không người ở.