Tuyệt Phẩm Bolero Trữ Tình Hay Nhất Thể Hiện Bởi Nhiều Giọng Ca Trường Vũ,Duy Khánh,Đan Nguyên